2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 40/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
z dnia 27 lipca 2007 roku
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania odbioru wykonania podbudowy i części robót ziemnych inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Rabinowo – Czajno.
 
Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 )
 
 
                                            zarządzam co następuje :
 
                                                          §  1
 
Powołać Komisję do przeprowadzenia odbioru robót w składzie:
 
1.     Marcin Czarniak              - Przewodniczący Komisji
2.     Andrzej Kolanowski         - Członek Komisji
3.     Alicja Skrzypczyńska       - Członek Komisji
4.     Agnieszka Śnieżewska    - Członek Komisji        
 
                                                         §  2
 
Z dokonanego odbioru zostanie spisany protokół wykonania robót.
 
                                                         §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (11 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 września 2007, 13:49:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1549