2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 43/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 2 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.  
  
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nr XXXII/231/2001 z dnia 26 listopada  2001 roku
 
                                                z a r z ą d z a m
 
                                                       §  1
 
Przydzielić Pani Barbarze Nowakowskiej lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni  23,85 m2 położony w budynku Nr 30 położony w miejscowości Kłobia gm. Lubraniec  ( pałac przejęty od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa ).
 
                                                       §  2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                      Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (26 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 września 2007, 12:50:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1454