2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 49/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 sierpnia 2007r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Publicznego Gimnazjum w Lubrańcu 
 

Na podstawie art. 36a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 07 września 1991r.o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1) w związku z art. 30 ust. 2, pkt 5  i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.2)

                                                     zarządzam:
 
                                                         § 1


Powierzyć stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Lubrańcu Panu Piotrowi Pabianowi na okres 5 lat tj. od dnia 01 września 2007r. do dnia 31 sierpnia 2012r.
 
                                                        § 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2007r.
 

 
                                                                            Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                       Lubraniec
 
 
                                                                           mgr inż. Krzysztof  Wrzesiński
 
 
 
_______________________________________________________________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego o systemie oświaty Dz. U. z 2003r. Nr 137 poz. 1304  Dz. U. z 2004r. Nr 69 poz. 624 Dz. U. z 2004 Nr 109 poz. 1161 Dz. U. z 2004r. Nr 273 poz. 2703 Dz. U. z 2004r. Nr 281 poz. 2781 Dz. U. z 2005r. Nr 17 poz.141 Dz. U. z 2005r. Nr 131 poz. 1091  Dz. U. z 2005r. Nr 122 poz. 1020 Dz. U. z 2005r.   Nr 167 poz. 1400 Dz. U. z 2005r. Nr 94 poz. 788  Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104  Dz. U. z 2006r. Nr 144 poz. 1043 Dz. U. z 2006r. Nr 208 poz. 1532  Dz. U. z 2006r.  Nr 227 poz. 1658  Dz. U. z 2007r. Nr  42 poz. 273 Dz. U. z 2007r. Nr 80 poz. 542
2) Zmiany tekstu jednolitego o samorządzie gminnym Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220 Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558 Dz. U. z 2002r. Nr 113 poz. 984 Dz. U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806 Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271 Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Dz. U.  z 2004r. Nr 116 poz. 1203 Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1457 Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128 Dz. U. z 2006r. Nr 181 poz. 1337 Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (26 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 września 2007, 13:06:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1232