2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 63/2007

Burmistrza Gminy i Miasta  Lubraniec z  dnia  28   września  2007  roku
 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia agregatów prądotwórczych.    
 
Na  podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm/  Burmistrz Gminy i Miasta
                                                      

                                                       zarządza:
 
                                                          § 1  
Przejęcie nieodpłatne od Skarbu Państwa  dwóch agregatów prądotwórczych  z rezerw mobilizacyjnych stanowiących awaryjne źródła zasilania urządzeń wodociągowych o mocy 100 kW i 44 kW znajdujących się   w użytkowaniu przez  Zakładzie Usług Komunalnych Lubraniec.
 
                                                          § 2
 
Przekazać w użytkowanie agregaty Zakładowi Usług Komunalnych jako zapasowe źródło zasilania na ujęciu wodnym w Lubrańcu i oczyszczalni ścieków.
 
                                                         §  3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy
                                             
                                                         § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                Lubraniec
 
                                                                mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (30 października 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (30 października 2007, 11:28:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579