2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 64/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 2 października 2007 roku
 
w sprawie określenia wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2008 rok.
 
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz
art. 179 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst
jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )
 
 
                                           Burmistrz Gminy i Miasta
                                                      zarządza:
 
                                                         §  1
Przyjmuje się wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2008 rok
określone w  Załączniku Nr 1 (51kB) pdf do niniejszego zarządzenia.
 
                                                         §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
                                                                                                                                      
                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                 Gminy i Miasta
                                                                            
                                                                                      mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
 

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (30 października 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (30 października 2007, 11:30:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1304