2008

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2008

Zarządzenie Nr 87/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrańcu do eksploatacji i używania środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. [...]

Zarządzenie Nr 86/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 85 /2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrańcu poniesionych nakładów inwestycyjnych na modernizację. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 84/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do eksploatacji i używania środek trwały. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 83/2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec Na podstawie art. 31 [...]

Zarządzenie Nr 82/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia zlecenia na zimowe posypywanie jezdni dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Lubraniec w okresie od 22 grudnia 2008 roku do 31 marca 2009 [...]

Zarządzenie Nr 81/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia zlecenia na zimowe utrzymanie ulic powiatowych miasta Lubraniec w okresie od 22 grudnia 2008 roku do 31 marca 2009 roku. [...]

Zarządzenie Nr 80/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia zlecenia na zimowe utrzymanie ulic gminnych miasta Lubraniec w okresie od 22 grudnia 2008 roku do 31 marca 2009 roku. Na podstawie art. 30 i [...]

ZARZĄDZENIE nr 79/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

ZARZĄDZENIE nr 78/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 77 /2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do administrowania i zarządzania cmentarza komunalnego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 [...]

Zarządzenie Nr 76 /2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia miejsca na handel zwierzętami gospodarskimi. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst [...]

Zarządzenie Nr 75/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z modernizacją budynku urzędu gminy w Lubrańcu. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 74/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

ZARZĄDZENIE nr 73/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr [...]

ZARZĄDZENIE nr 72/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 5 grudnia 2008 roku   w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego.    Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie [...]

ZARZĄDZENIE nr 71/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 5 grudnia 2008 roku   w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki.    Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 r. określenia [...]

ZARZĄDZENIE Nr 70/2008

Burmistrza  Gminy  i Miasta  Lubraniec z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie znaku graficznego Logo 500 – lecia Miasta [...]

Zarządzenie Nr 69/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 01 grudnia 2008 roku   w sprawie powołania komisji przetargowej.     Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku   o [...]

Zarządzenie Nr 68A/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2008 roku   w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 3 w Lubrańcu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ [...]

ZARZĄDZENIE Nr 68/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia zasad administrowania Cmentarzem Komunalnym w Lubrańcu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 67/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie powołania zespołów spisowych. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, [...]

Zarządzenie Nr 66/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 65 /2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do eksploatacji i używania środki trwałe. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 64/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z [...]

Zarządzenie Nr 63/2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst [...]

ZARZĄDZENIE nr 62/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie skierowania do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 60/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 17 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej weryfikującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, nauczycieli [...]

Zarządzenie Nr 59/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 8 października 2008 roku w sprawie likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, oddanych bezpośrednio w użytkowanie Urzędowi Gminy i Miasta w [...]

Zarządzenie Nr 58/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 08 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE nr 57/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 października 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 56/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 07 października 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE nr 55/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 września 2008 roku w sprawie skierowania do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w [...]

Zarządzenie nr 54/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. [...]

Zarządzenie nr 53/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 52/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 15 września 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu. Na podstawie art. 187 ust. 1, 2 i 3 ustawy z [...]

ZARZĄDZENIE nr 51/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 1 września 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. [...]

ZARZĄDZENIE nr 50 /2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 1 września 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity [...]

ZARZĄDZENIE nr 49/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 1 września 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku [...]

ZARZĄDZENIE nr 48/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 1 września 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity [...]

ZARZĄDZENIE nr 47/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 1 września 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy [...]

Zarządzenie Nr 46/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 01 września 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( [...]

Zarządzenie Nr 45/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku po byłym OHP na lokale socjalne – zmiana sposobu [...]

ZARZĄDZENIE Nr 44/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników. Na podstawia art. 31 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 43/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu. Na podstawie art. 36 a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Zarządzenie Nr 42/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie Na podstawie art. 36 a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

ZARZĄDZENIE Nr 41/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 1 sierpnia 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Na podstawia art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst [...]

Zarządzenie Nr 40/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie: powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu Na podstawie art.234 Kodeksu Pracy oraz § 3 rozporządzenia Rady [...]

Zarządzenie Nr 39/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 38/2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie : ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Gminy i Miasta Lubraniec oraz samodzielnych jednostek [...]

Zarządzenie Nr 37/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie administrowania cmentarzem komunalnym w Lubrańcu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 36/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 02 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 35/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w [...]

Zarządzenie Nr 34/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu [...]

Zarządzenie Nr 33/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie [...]

ZARZĄDZENIE nr 32a/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie przydziału pokoju mieszkalnego na powiększenie mieszkania. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy [...]

Zarządzenie 32/2008

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie przeprowadzenie konkursów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych Na podstawie art. 7 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 31/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE nr 30a/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanej działki gruntu położonej w Lubrańcu. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 [...]

Zarządzenie Nr 30/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Rabinowo - Czajno. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 29/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( [...]

ZARZĄDZENIE nr 28/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie przydziału pokoju mieszkalnego na powiększenie mieszkania. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy [...]

Zarządzenie nr 27/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie skierowania do sprzedaży działek przeznaczonych pod budowę garaży. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku [...]

Zarządzenie Nr 26/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 25/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 24/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE Nr 23/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Na podstawia art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 22/2008

zmieniające uchwałę Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2008 rok [...]

ZARZĄDZENIE Nr 21/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. [...]

ZARZĄDZENIE nr 20/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 19/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubrańcu Na podstawie art. 19 ust 4 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 18/2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie wydania legitymacji upoważniającej do przeprowadzania wywiadu środowiskowego Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 17/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 04 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku [...]

ZARZĄDZENIE Nr 16/2008

w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie znaku graficznego Logo 500 – lecia Miasta Lubrańca i powołania Komisji Konkursowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 4 marca 2008r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 12/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku Na podstawie art. 36 a ust. 1,2 i 8 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie [...]

ZARZĄDZENIE Nr 11/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 9/2008 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku.

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 06 lutego 2008 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora [...]

ZARZĄDZENIE Nr 8/2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu [...]

Zarządzenie Nr 7/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie powierzenia poboru opłaty targowej. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst [...]

Zarządzenie Nr 6/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 stycznia 2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 5/2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia gminnego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2008 rok Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE Nr 4/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu. [...]

Zarządzenie Nr 3/2008

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 18 stycznia 2008roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Na podstawie art. 7 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, [...]

Zarządzenie nr 2/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 2/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert [...]

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach oświatowych gminy i miasta Lubraniec.

Na podstawie § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu oraz § 1 i § 3 Załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu. Burmistrz Gminy i Miasta [...]

metryczka