2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 43/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu.

Na podstawie art. 36 a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.[1]) w związku z art. 30 ust. 2, pkt 5 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.[2])


zarządzam:

§ 1

Powierzyć Pani Annie Bacciarelli stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu na okres 5 lat, tj. od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2013 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.


Burmistrz Gminy i Miasta
Lubraniec

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

_____________________________________________
[1] Zmiany tekstu jednolitego o systemie oświaty Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161; Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Dz. U. z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Dz. U. 2005 r. Nr 122, poz. 1020; Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1400; Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788; Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Dz. U. Z 2006 r. Nr 208, poz. 1532; Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr. 42, poz. 273; Dz. U. 2007 r. Nr. 80, poz. 542, Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr. 180, poz. 1280, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416.


[2] Zmiany tekstu jednolitego o samorządzie gminnym Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (25 sierpnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 września 2008, 09:30:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1165