2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 52/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 15 września 2008 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta
w Lubrańcu.

Na podstawie art. 187 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. [1] ) oraz § 1 i 2 załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.


Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza:

§ 1

Przeprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego, instytucji kultury Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z planem kontroli, stanowiącym załącznik (69kB) pdf do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


_______________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (15 września 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 września 2008, 09:51:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1254