2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 68A/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2008 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych
w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 3 w Lubrańcu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Dostosowanie lokali socjalnych przy ulicy Wojska Polskiego ”.
 
Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.  )
 
zarządzam co następuje:
 
§  1
 
Powołać komisję do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 3 w Lubrańcu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie lokali socjalnych przy ulicy Wojska Polskiego ” w składzie:
 
1.   Marcin Czarniak              - Przewodniczący Komisji
2.   Jolanta Chudyk                - Członek Komisji
3.   Paweł Kamiński               - Członek Komisji
 
 
§  2
 
Komisja dokona odbioru inwestycji. Z dokonanego odbioru zostanie spisany protokół wykonania prac.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Lubraniec mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (28 listopada 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 stycznia 2009, 23:53:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1269