Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca  działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańcadziałając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 roku, [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca   działając na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2, art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2, art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca   działając na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2, art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 roku w zakresie upowszechnianie kultury

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst [...]

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca   działając  na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2,  art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 r. w zakresie upowszechnianie kultury

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.4 ust.1 pkt. 16 art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst [...]

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 roku w zakresie: upowszechnianie kultury

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.4 ust.1 pkt. 16 art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst [...]

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 roku w zakresie upowszechnianie kultury

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.4 ust.1 pkt. 16 art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca   działając  na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2,  art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca   działając  na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2,  art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 roku w zakresie upowszechnianie kultury

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 16 art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie: wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając  na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2,  art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2012 roku w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego [...]

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt. 16, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt.1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i [...]

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 14, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 14, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2011 roku w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 14, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie: wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. [...]

Otwarty konkurs ofert w 2010 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. [...]

Otwarty konkurs ofert w 2010 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 14, art.5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Otwarty konkurs ofert w 2010r.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 14, art.5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. [...]

Otwarty konkurs ofert w 2009r.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 14, art.5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr [...]

Otwarty konkurs ofert w 2008 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 14, art.5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr [...]

metryczka