otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.

Burmistrz Lubrańca

działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr  234 poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/191/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

ogłasza:

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (22 marca 2013)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 marca 2013, 19:28:04)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (19 kwietnia 2013, 09:01:47)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2064