Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu

Szanowni Państwo:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.) w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu uruchomiona  została usługa elektronicznej skrzynki podawczej.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl


Inne wymagania:
 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00-16:00) do sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju nr 2 przy ul. Brzeskiej 49 w Lubrańcu na następujących nośnikach danych:

  a.      Dyskietka 1,44 MB

  b.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

  c.       Płyta CD-RW
 • Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 • Akceptowalne formaty załączników to:
§         DOC, RTF

§         XLS

§         CSV

§         TXT

§         GIF, TIF, BMP, JPG

§         PDF

§         ZIP

 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


metryczka


Wytworzył: Administrator (30 kwietnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (30 kwietnia 2008, 12:07:53)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (10 lutego 2012, 10:25:35)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10137