Sprzedaż i dzierżawa działek, lokali, sprzętu

Sprzedaż i dzierżawa działek, lokali, sprzętu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz do użyczenia w formie bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości: [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców w 2024r.

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości : [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Lubraniec [...]

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 134/9 o powierzchni 1,0181 ha, położonej w obrębie Świątniki

Burmistrz Lubrańcaogłasza :drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 134/9 o powierzchni 1,0181 ha, położonej w obrębie Świątniki, dla której w Sądzie Rejonowym we [...]

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 134/9 o powierzchni 1,0181 ha, położonej w obrębie Świątniki

Burmistrz Lubrańca ogłasza :pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 134/9 o powierzchni 1,0181 ha, położonej w obrębie Świątniki, dla której w Sądzie Rejonowym we [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców w 2023r.

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców w m. Lubraniec

BURMISTRZ  LUBRAŃCANa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z [...]

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: działka nr 694/29 o powierzchni 10,2553 ha położonej w obrębie Miasto Lubraniec

Burmistrz Lubrańca ogłasza :pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 694/29 o powierzchni 10,2553 ha położonej w obrębie Miasto Lubraniec, dla której w Sądzie Rejonowym we [...]

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubraniec przeznaczonej do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA Stosownie do przepisu art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości:   wykaz nieruchomości [...]

Pierwszy licytacyjny ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 28 m2 na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 591/1

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A :  Pierwszy licytacyjny ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 28 m2 znajdujący się w Lubrańcu pomiędzy ulicami Brzeska-Nowa (teren wydzielony [...]

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubraniec przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

BURMISTRZ LUBRAŃCA stosownie do przepisu art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości:  wykaz [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców w 2022r.

BURMISTRZ  LUBRAŃCANa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców...

Burmistrz LubrańcaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ),podaje do publicznej wiadomości: [...]

Przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Lubraniec 2021 r.

Burmistrz Lubrańcaogłasza przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedażruchomości stanowiących własność Gminy LubraniecNazwa sprzedającego    Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87 - 890 Lubraniec,NIP   888 - 28 - 93 - [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców;

BURMISTRZ LUBRAŃCANa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (  t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1990 )podaje do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości  Wykaz nieruchomości [...]

I licytacyjny ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 28m2 znajdującego się w Lubrańcu pomiędzy ulicami Brzeska - Nowa, na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 591/1

OGŁOSZENIEBURMISTRZ LUBRAŃCAOGŁASZA Pierwszy licytacyjny ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 28 m2 znajdującego się w Lubrańcu pomiędzy ulicami Brzeska - Nowa (teren wydzielony poza ogrodzeniem targowiska [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Burmistrz LubrańcaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ),podaje do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w [...]

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubraniec przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Lubrańca,działając zgodnie z art. 35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)podaje  do  publicznej wiadomości :wykaz nieruchomości stanowiącej [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości :wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

Przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na sprzedaż ruchomości - dokumentacja fotograficzna

Burmistrz Lubrańca w odpowiedzi na zapytania, dotyczące ruchomości przeznaczonych do sprzedaży zamieszcza poniżej dokumentację fotograficzną autobusu, ciągnika, samochodu osobowego i przyczep. Ponadto uszczegóławiamy dane techniczne:1. [...]

Przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Lubraniec

Burmistrz Lubrańca ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Lubraniec   Nazwa sprzedającego: Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec, NIP : [...]

Wykaz nieruchomości według ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej: zespołu pałacowo – parkowego z końca XIX w

Zarząd Powiatu we Włocławku, ogłasza : II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej: zespołu pałacowo – parkowego z końca XIX w., wpisanej do rejestru zabytków pod numerem [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921m2

BURMISTRZ  LUBRAŃCA O  G  Ł  A  S  Z  A Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2

BURMISTRZ  LUBRAŃCA O  G  Ł  A  S  Z  A Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921m2 .

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/18 o [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/17 o [...]

Wykaz nieruchomości według ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości wg. ewidencji [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Lubraniec, przy ul. Aleja Lipowa, oznaczonej numerem 621/61 o powierzchni 1.574 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Lubraniec, przy ul. Aleja Lipowa, obręb ewidencyjny miasto Lubraniec, oznaczonej [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/35 o powierzchni 32 m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/35 o powierzchni 32 m2 dla [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/34 o powierzchni 31 m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/34 o powierzchni 31 m2 dla [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/33 o powierzchni 31 m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/33 o powierzchni 31 m2 dla [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/32 o powierzchni 31 m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZALicytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/32 o powierzchni 31 m2 dla której [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/31 o powierzchni 31 m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/31 o powierzchni 31 m2 dla [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/30 o powierzchni 31 m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/30 o powierzchni 31 m2 dla [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/29 o powierzchni 31 m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/29 o powierzchni 31 m2 dla [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/28 o powierzchni 31 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/28 o powierzchni 31 m2 dla [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/27 o powierzchni 31 m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/27 o powierzchni 31 m2 dla [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/26 o powierzchni 31 m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/26 o powierzchni 31 m2 dla [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2603. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości wg. ewidencji [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży.

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /Dz. U. Z 2015 r., poz. 2603. z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości: [...]

Wykazy nieruchomości według ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014, poz. 518) podaje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów [...]

Wykaz nieruchomości według ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014, poz. 518) podaje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 20,13 m2 położonego w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29

BURMISTRZ  LUBRAŃCA OGŁASZA : Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 20,13 m2 położonego w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29.Cena wywoławcza 1 m2 wynosi 10,00zł. - [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży...

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014, poz. 518) podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014, poz. 518) podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych [...]

Wykaz nieruchomości według ewidencji gruntów przeznaczonych do dzierżawy.

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014, poz. 518) podaje do publicznej wiadomości [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka oznaczonych numerami 30/15, 30/23 o łącznej powierzchni 802 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonych numerami [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka oznaczonych numerami 30/13, 30/24

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonych numerami [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/22 o powierzchni 711 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/22 [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/21 o powierzchni 764 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/21 [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/19 [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/17 [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec oznaczonych numerami 30/15, 30/23 o łącznej powierzchni 802 m2

Burmistrz Lubrańca O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonych numerami [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec oznaczonych numerami 30/13, 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2

Burmistrz Lubrańca O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonych numerami [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec oznaczonej numerem 30/22 o powierzchni 711 m2

Burmistrz Lubrańca O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/22 [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec oznaczonej numerem 30/21 o powierzchni 764 m2

BURMISTRZ Lubrańca O G Ł A S Z ALicytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/21 [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915m2

BURMISTRZ Lubrańca O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/19 [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/17 [...]

Wykaz nieruchomości wg ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości: [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości [...]

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Autosan H9-21.41S

Nazwa sprzedającego: Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec; NIP: 888-28-93-078; REGON: 910866896. Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki „Autosan H9-21.41S o numerze rejestracyjnym CWL H100, [...]

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu

Burmistrz Lubrańca ogłasza :ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Autosan H9-21.41S Nazwa sprzedającego: Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec; NIP: 888-28-93-078; REGON: [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 460/4 położonej przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 460/4 położonej przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2. Dla ww. działki urządzona jest księga wieczysta nr [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 460/4 położonej przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA : Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 460/4 położonej przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2. Dla ww. działki urządzona jest księga wieczysta [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

BURMISTRZ LUBRAŃCA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 20,13 m2 położonego w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29.

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA :Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 20.13 m2 położonego w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29. Cena wywoławcza 1 m2 wynosi 12,00zł. - netto. Przetarg odbędzie [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 102,5 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 102,5 m2 położonego w Lubrańcu przy ul. Sportowej 8. Cena wywoławcza 1 m2 wynosi 2,00zł. - netto. Przetarg odbędzie się [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Lubraniec, przy ul. Brzezina,oznaczonej numerem 660/3 o powierzchni 220 m2.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Lubraniec, przy ul. Brzezina, obręb ewidencyjny miasto Lubraniec, [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320oraz w budynku mieszkalnym składającym się z dwóch lokali

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2 oraz w budynku mieszkalnym składającym [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka oznaczonych numerami 30/13, 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączkaoznaczonej numerem 30/22 o powierzchni 711 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączkaoznaczonej numerem 30/21 o powierzchni 764 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A: Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2 oraz w budynku mieszkalnym składającym [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2 oraz w budynku mieszkalnym składającym się z dwóch lokali

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2 oraz w budynku mieszkalnym składającym [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec oznaczonych numerami 30/13, 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/22 o powierzchni 711 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/21 o powierzchni 764 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921 m2.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIECO G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do dzierżawy

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje [...]

Wykaz nieruchomości wg ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonej numerem 4 położony w Lubrańcu przy ul. Kwiatowej 4a

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonej numerem 660/5

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonej numerem 525

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu oznaczonej numerem 684

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec o łącznej powierzchni 466 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka o powierzchni 711 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka o powierzchni 764 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka o powierzchni 915m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka o powierzchni 921 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka o powierzchni 880m2.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Autosan H 9 -20

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Autosan H9 - 20Dane pojazdu : Marka Autosan H9 -20, Numer rejestracyjny WKN 4999, Rok produkcji 1987, Uszkodzony po wypadku Przetarg [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączkao łącznej powierzchni 466 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączkao powierzchni 711 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączkao powierzchni 764 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączkao powierzchni 915m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączkao powierzchni 921 m2.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączkao powierzchni 880m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu rolnego położonego w Siemnówkuo powierzchni 5986 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu rolnego położonego w Siemnówku gm. Lubraniec oznaczonego numerem działki 148/16 o powierzchni 5986 m2 dla [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 623/62 o powierzchni 27 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu  przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 623/62 o [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 623/63 o powierzchni 26 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu  przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 623/63 o [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonej numerem 148/16

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonej numerem 694/16

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

informację o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 10 listopada 2010 r., dotyczącego sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Dąbiu Kujawskim, o powierzchni 12 m2

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603. z późn. zm./ podaje do publicznej [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży działka nr 463

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży działka nr 641/2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży działka nr 263/2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży działka nr 263/1

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Dąbiu Kujawskim, o powierzchni 12,0 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Dąbiu Kujawskim, o powierzchni 12,0 m2 wraz z udziałem we współwłasności wspólnej na działce [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 30/13, 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/22 o powierzchni 711 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/21 o powierzchni 764 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921 m2.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Dąbiu Kujawskim, o powierzchni 12,0 m2 wraz z udziałem we współwłasności wspólnej na działce [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 30/13, 30/24

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  LUBRANIEC O  G  Ł  A  S  Z  A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych  działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/22 położonej w miejscowości Zgłowiączka

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  LUBRANIEC O  G  Ł  A  S  Z  A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/21

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  LUBRANIEC O  G  Ł  A  S  Z  A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  działki gruntu położonej  w miejscowości Zgłowiączka [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/19

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  LUBRANIEC O  G  Ł  A  S  Z  A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  LUBRANIEC O  G  Ł  A  S  Z  A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  działki gruntu położonej  w miejscowości Zgłowiączka [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  LUBRANIEC O  G  Ł  A  S  Z  A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka [...]

Wykaz nieruchomości według ewidencji gruntów:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

Wykaz nieruchomości według ewidencji gruntów

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

Wykaz nieruchomości wg ewidencji gruntów;

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

Wykaz nieruchomości wg ewidencji gruntów:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

Wykaz nieruchomości wg ewidencji gruntów

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do [...]

Czwarty licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC OGŁASZA Czwarty licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni 820,10 m2, na działce oznaczonej numerem 102/6 o powierzchni 15491 m2 [...]

Trzeci licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC OGŁASZA Trzeci licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej położonej w Dąbiu Kujawskim, na działce oznaczonej numerem 102/6 o [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC OGŁASZA Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej położonej w Dąbiu Kujawskim, na działce oznaczonej numerem 102/6 o [...]

Ogłoszenie o wyniku przetarggu

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych numerami 30/13, 30/24

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/22

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej numerem 30/21

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej numerem 30/19

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej numerem 30/18

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej numerem 30/17

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC OGŁASZA Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej położonej w Dąbiu Kujawskim, na działce oznaczonej numerem 102/6 o powierzchni [...]

Informacja o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2009 roku dotyczącego sprzedaży niezabudowanej działki gruntuoznaczonej numerem 679 o powierzchni 330m2 położonej w Lubrańcu przy ul. Kaliskiej

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku [...]

Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A :Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 679 o powierzchni 330 m2 w/w działki urządzona jest księga [...]

Ogłoszenie.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniecogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego 1. Dane pojazdu:marka, typ, model – TARPAN nr identyfikacyjny pojazdu - 54585rok produkcji – 1985,dopuszczalna ładowność 550 kg [...]

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniecogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu DAEWOO-FSO SUPBP, Polonez Kombi Plus 1,6, nr rejestracyjny CWL K001 1. Dane pojazdu:marka, typ, model – DAEWOO-FSO SUPBP, Polonez Kombi Plus 1,6,nr [...]

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego 1. Dane pojazdu: marka, typ, model – TARPAN nr identyfikacyjny pojazdu - [...]

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu DAEWOO-FSO SUPBP, Polonez Kombi Plus 1,6

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu DAEWOO-FSO SUPBP, Polonez Kombi Plus 1,6, nr rejestracyjny CWL K001 1. Dane pojazdu: marka, typ, model [...]

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu FORD-NIEMCY TRANSIT 2.5D

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu FORD-NIEMCY TRANSIT 2.5D, nr rejestracyjny WEN 2600 1. Dane pojazdu: marka, typ, model - [...]

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Al. Lipowa - Sportowa [...]

7.Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

6.Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

5.Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

4.Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

3.Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

2.Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

1.Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC O G Ł A S Z A Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek [...]

metryczka