Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC

Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów.

Przedmiotem sprzedaży jest : niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka numerem 249/12 o powierzchni 98 m2 położona w Lubrańcu przy ul. Nowomiejskiej .

Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00045242

W/w nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowo-usługowe

Operat szacunkowy w/w działki wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1.986,00 zł. /jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt sześć zł. 00/100 zł. /

Nabywcą w/w działki jest właściciel działki sąsiedniej za cenę 1.986,00 zł.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (24 września 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 września 2009, 10:52:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2537