Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Dąbiu Kujawskim, o powierzchni 12,0 m2

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA LUBRANIEC
OGŁASZA

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Dąbiu Kujawskim, o powierzchni 12,0 m2 wraz z udziałem we współwłasności wspólnej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 102/1 wynoszącej 26/1000 części.
  1. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr 55791.
  2. Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2010 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
  3. Cena wywoławcza wynosi 1.000,00 (słownie:jeden tysiąc złotych)
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00zł. (słownie: dwieście złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 05 listopada 2010 roku. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 05 listopada 2010 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)
  5. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
  6. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  7. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (5 października 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 października 2010, 08:43:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2113