informację o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 10 listopada 2010 r., dotyczącego sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Dąbiu Kujawskim, o powierzchni 12 m2

Burmistrz Gminy i Miasta
Lubraniec

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 10 listopada 2010 r., dotyczącego sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Dąbiu Kujawskim, o powierzchni 12 m2 wraz z udziałem we współwłasności wspólnej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 102/1 wynoszącej 26/1000 części, dla której urządzona jest księga wieczysta nr 55791.
  1. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została 1 osoba.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.000,00 zł. 
  3. Najwyższa cena uzyskana w przetargu wyniosła 1.020,00 zł. 
  4. Lokal użytkowy położony w Dąbiu Kujawskim, o powierzchni 12 m2 wraz z udziałem we współwłasności wspólnej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 102/1 wynoszącej 26/1000 części kupiła Pani Danuta Osińska za cenę 1.020,00zł..

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (12 listopada 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 listopada 2010, 08:42:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2269