wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC

Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 620/25 o powierzchni 357 m2 położona w Lubrańcu przy Al. Lipowej.
  2. Dla w/w działek urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr KW 36381. 
  3. Ww. działka w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lubraniec stanowi teren handlu, gastronomii, rzemiosła i usług. Operat szacunkowy ww. działki wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 7.443,00 zł.(siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy zł. 00/100) 
  4. Nabywcą ww. działki jest właściciel działki sąsiedniej za cenę 7.443,00 zł. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 10.
Ogłoszenie wywieszono dnia 12.11.2010r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (12 listopada 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 listopada 2010, 08:45:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2743