Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 623/63 o powierzchni 26 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
OGŁASZA

 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu  przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 623/63 o powierzchni 26 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr 37550.
 2. Przetarg odbędzie się dnia 9 lutego 2011 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49. 
 3. Cena wywoławcza wynosi 1.400,00 (słownie:jeden tysiąc czterysta złotych).
 4. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT. 
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 250,00zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 04 lutego 2011 roku do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 04 lutego 2011roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta) 
 6. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta. 
 7. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
 8. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. Nr 9. 
Rozstrzygniecie postępowania:
 1. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku  (Dz.U.  Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 09 lutego 2011 roku  dotyczącego sprzedaży niezabudowanej działki gruntu położonej w Lubrańcu przy ul.  Sportowej oznaczonej jako działka nr 623/63 o powierzchni 26 m2  dla której urządzona jest księga wieczysta nr 37550.
 2. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczone zostały 4 osoby.
 3. Cena wywoławcza działki wynosiła 1.400,00 zł.  
 4. Najwyższa cena  uzyskana w przetargu wyniosła 3.400,00 zł., do ceny doliczony został podatek VAT w kwocie 782,00 zł. 
 5. Działkę oznaczoną numerem 623/63 o powierzchni 26 m2 kupił Pan Wiesław Wasielewski  za cenę 4.182,00 zł. (brutto) 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (7 stycznia 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2011, 13:21:28)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (9 lutego 2011, 13:45:57)
Zmieniono: Rozstrzygniecie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2103