Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu oznaczonej numerem 684

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do najmu.
  1. Przedmiotem najmu jest nieruchomość gruntowa nr 684 o powierzchni 953 m2 położona w Lubrańcu przy ul. Kaliskiej (teren po byłym dworcu kolejowym).
  2. W/w nieruchomość gruntowa przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
  3. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
  4. Informacje o nieruchomościach można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 9.

B u r m i s t r z
Gminy i Miasta Lubraniec
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (22 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 sierpnia 2011, 10:08:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1836