Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości :

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do dzierżawy.
Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o powierzchni 20,13 m2 położony w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29.

  1. Ww. lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
  3. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8. 
  4. Ogłoszenie wywieszono dnia 20.11.2012 r.  

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (20 listopada 2012)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 listopada 2012, 10:08:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1706