Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży...

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014, poz. 518)

podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona numerem 102/4 o łącznej powierzchni 1.896 m2 położona w miejscowości Dąbie Kujawskie gmina Lubraniec obręb geodezyjny Dąbie Kujawskie
  2. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00048293/3.
  3. Ww. nieruchomość stanowi tereny rolne, z możliwością dolesienia ze względów rolniczych
  4. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 3.900,00zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)
  5. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu
  6. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (23 grudnia 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (23 grudnia 2014, 11:56:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1274