Wykazy nieruchomości według ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014, poz. 518)

podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu, oznaczona numerem 495 o powierzchni 58 m2 położona w miejscowości Lubraniec, gmina Lubraniec, obręb geodezyjny Miasto Lubraniec
  2. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00045242/0.
  3. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego.
  4. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1.800,00zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)
  5. Nabywcą ww. nieruchomości jest właściciel nieruchomości przyległej.
  6. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu
  7. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (30 marca 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (30 marca 2015, 15:13:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1389