Wykaz nieruchomości według ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

I. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/17 o powierzchni 880 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek
  1. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.
  2. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  3. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 12.200,00zł. (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100)
  4. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu
  5. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8.

II. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/18 o powierzchni 921 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek

  1. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.
  2. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  3. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 12.800,00zł. (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100)
  4. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu
  5. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (19 lutego 2016)
Opublikował: Wojciech Przybysz (19 lutego 2016, 15:39:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1082