Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubraniec przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Lubrańca,

działając zgodnie z art. 35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

podaje  do  publicznej wiadomości :

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubraniec
przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.

  1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 28 m2, położony pomiędzy ulicami Brzeska-Nowa (teren wydzielony poza ogrodzeniem targowiska miejskiego), na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 591/1 o powierzchni 0,1785 ha
  2. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00020757/2
  3. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  4. Najemca lokalu użytkowego zostanie wyłoniony w trybie przetargowym.
  5. Termin, miejsce, oraz warunki przetargu podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu, po upływie okresu wywieszenia niniejszego wykazu. 
  6. Bliższych informacji o nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, pok. nr 8 lub telefonicznie 54 286 24 98 w godzinach urzędowania.
Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń na 21 dni oraz umieszczono na stronie www.lubraniec.pl

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (29 maja 2019)
Opublikował: Wojciech Przybysz (29 maja 2019, 14:05:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 704