Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubraniec przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

BURMISTRZ LUBRAŃCA 

stosownie do przepisu art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości:
 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubraniec przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
 
  1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 28 m2, położony pomiędzy ulicami Brzeska-Nowa (teren wydzielony poza ogrodzeniem targowiska miejskiego), na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 591/1 o powierzchni 0,1785 ha. 
  2. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00020757/2 
  3. Ww. nieruchomość znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowi teren zabudowy usługowej. 
  4. Najemca lokalu użytkowego zostanie wyłoniony w trybie przetargowym. 
  5. Termin, miejsce, oraz warunki przetargu podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu, po upływie okresu wywieszenia niniejszego wykazu. 
  6. Bliższych informacji o nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, pok. nr 8 lub telefonicznie 54 286 24 98 w godzinach urzędowania.
Wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń oraz umieszczono na stronie internetowej: bip.lubraniec.pl,

metryczka


Wytworzył: Stanisław Budzyński - Burmistrz Lubrańca (7 kwietnia 2022)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 kwietnia 2022, 20:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403