Pierwszy licytacyjny ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 28 m2 na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 591/1

BURMISTRZ LUBRAŃCA 

O G Ł A S Z A :
 
  1. Pierwszy licytacyjny ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 28 m2 znajdujący się w Lubrańcu pomiędzy ulicami Brzeska-Nowa (teren wydzielony poza ogrodzeniem targowiska miejskiego), na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 591/1, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00085428/0. 
  2. Lokal będący przedmiotem przetargu ma charakter lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia handlu i usług. 
  3. Umowa najmu zostanie zawarta na 3 lata. 
  4. Cena wywoławcza 1 m2 wynosi 15,00 złotych – netto. 
  5. Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49. 
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych), które należy wpłacić w terminie do dnia 24 czerwca 2022 roku w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 13.00 lub na konto nr 95 9559 0004 0000 3043 2000 0004 w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu. 
  7. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na konto. 
  8. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia umowy dzierżawy zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego. 
  9. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
  10. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 8.

metryczka


Wytworzył: Stanisław Piotr Budzyński - Burmistrz Lubrańca (27 maja 2022)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 maja 2022, 13:10:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325