5.Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A


Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/21 o powierzchni 764 m2

Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8

W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.


Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2009 roku ( środa ) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.

Cena wywoławcza wynosi 13.500,00 zł.(słownie: trzynaście tysięcy pięćset zł.)
Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.700,00 zł. (słownie : dwa tysiące siedemset zł.) które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 13 lutego 2009 r. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr

95955900040000304320000004

w terminie do 13 lutego 2009 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)


Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca

W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108
podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 18 lutego 2009 r. działki gruntu położonej w m. Zgłowiączka obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/21 o powierzchni 764 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.

Wpłaty wadium dokonała w terminie jedna osoba, która nie przystąpiła do przetargu.

Komisja przetargowa uznała, że I przetarg nieograniczony nie doszedł do skutku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G.M. Lubraniec (13 stycznia 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 20:16:17)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (25 lutego 2009, 09:33:02)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2656