Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Al. Lipowa - Sportowa oznaczonej numerem 623/61 o powierzchni 25 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr 37550.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2009 roku ( środa ) o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.

Cena wywoławcza wynosi 1.550,00 zł.(słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt zł.)
Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 310,00 zł.
(słownie : trzysta dziesięć zł.) które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 13 lutego 2009 r. do godz. 1300 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr

95955900040000304320000004

w terminie do 13 lutego 2009 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca

W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 18 lutego 2009 r. przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu między ulicami Al. Lipowa – Sportowa oznaczona numerem 623/61 o powierzchni 25 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr 37550.

Do uczestniczenia w przetargu dopuszczone została 1 osoba.

Cena wywoławcza działki wynosiła 1.550 00 zł.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu wyniosła 1.600,00. do ceny doliczony został podatek VAT w kwocie 352,00 zł.

Działkę oznaczona numerem 623/61 o powierzchni 25 m2 kupił Pan Dariusz Dytkiewicz za cenę 1.952,00 zł. (brutto)

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (14 stycznia 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (14 stycznia 2009, 08:30:26)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (25 lutego 2009, 09:44:51)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2275