Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

O b w i e s z c z e n i e Zgodnie z art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. Nr 199 poz. [...]

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

O b w i e s z c z e n i e Zgodnie z art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. Nr 199 poz. [...]

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

O b w i e s z c z e n i e Zgodnie z art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. Nr 199 poz. [...]

metryczka