Postanowienie RG.7620/18/2/2010

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec informuje o:
o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.  BUDOWA  DROGI  GMINNEJ w m. BOREK –MARYSIN Nr 190687C  wraz z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ Nr 2915C LUBRAŃCZYK-SMOGORZEWO- OTMIANOWO w m. MARYSIN Gm. LUBRANIEC

Postanowienie (210kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr. inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (7 września 2010)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (7 września 2010, 12:14:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2112