Postanowienie RG.7620/19/2/10

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec informuje o:
o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.  BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO
Postanowienie (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (12 listopada 2010)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (12 listopada 2010, 11:52:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2136