RG.6220.34.5.2012.AS

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym  postanowieniu RG.6220.34.5.2012.AS z dnia     07 stycznia 2013 roku w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej LUBRANIEC na terenie gmin Lubraniec, Brześć Kujawski i Włocławek o mocy maksymalnej 80,5 MW

Postanowienie (1329kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (11 stycznia 2013)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (11 stycznia 2013, 12:15:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1469