RG.6220.11.2013.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49 kpa zawiadamia o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na " Budowie na działkach 23/3; 23/5; 21/1; 23/4 w obrębie miejscowości Krowice , gmina Lubraniec jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym."

opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (657kB) pdf
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (3135kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (14 sierpnia 2013)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (18 września 2013, 13:17:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1364