RG.6220.42.2014.DG

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 ust. 3 i 4 oraz art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013r., poz. 267 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U Nr 213, poz. 1397 ze zm.),

" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023"


postanowienie (287kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (1 października 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (1 października 2014, 10:12:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 981