RG.6220.42.2014.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz na podstawie art.63 ust.5 i 6, w związku z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199,poz.1227 ze zm)
                                                          
                                                    Burmistrz Lubrańca

postanawia zawiesić postępowanie, wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 ,85-085 Bydgoszcz, który reprezentuje Pani Ewa Kmieć, Lafrentz Polska Sp. z.z.o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023"
postanowienie (899kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (5 listopada 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (5 listopada 2014, 14:15:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1101