RG.6220.4.2022.DG Zawiadomienie

Burmistrz Lubrańca
Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, 49a Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na
„Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 201, 109, 97/9, 202, 99/2, 200 (obręb 0039) w obrębie ew. Żydowo, gmina Lubraniec oraz linii kablowych łączących poszczególne części inwestycji poprowadzonych w obrębach Żydowo (0039), Rabinowo (0026), gmina Lubraniec (proj. Żydowo III)”,

postanowienie (3615kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (25 kwietnia 2022)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (25 kwietnia 2022, 09:36:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305