Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Uchwała Nr 5/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w LUBRAŃCU w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza uchwala : [...]

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu we Włocławku zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) podaję do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list [...]

I N F O R M A C J A o losowaniu kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu informuje, że losowanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych zgłoszonych przez Komitety Wyborcze dla przeprowadzenia wyborów w dniu 21 listopada 2010r odbędzie się dnia 02 listopada [...]

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec uprzejmie informuje Pełnomocników Komitetów Wyborczych, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu, pokój Nr 7 [...]

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190), podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów [...]

Informacja Komisarza Wyborczdgo we Włocławku z dnia 18 października 2010 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 ust. 3 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4 września [...]

Informacja Komisarza Wyborczdgo we Włocławku z dnia 7 października 2010 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 ust. 3 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4 września [...]

Informacja Komisarza Wyborczdgo we Włocławku z dnia 7 października 2010 r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej we Włocławku

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 ust. 3 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4 września [...]

metryczka