Informacja Komisarza Wyborczdgo we Włocławku z dnia 7 października 2010 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 ust. 3 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy, podaje się do wiadomości publicznej skład :

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej (101kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy we Włocławku (7 października 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (8 października 2010, 08:37:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2155