Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 4/S/2024 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Lubraniec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia GminyDziałając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października [...]

Uchwała Nr 13/Kd/2024 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubraniec Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 19/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...]

Uchwała Nr 13/D/2024 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubraniec na 2024 rok Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 19/2023 [...]

Uchwała Nr 12/P/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2024 r. Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 3  ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. [...]

Uchwała Nr 12/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubraniec na 2024 - 2023 Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych [...]

Uchwała Nr 11/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2024 r. Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach [...]

Uchwała Nr 14/Kr/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubrańca za 2022 rokDziałając na podstawie art.13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku [...]

Uchwała Nr 7/S/2023 Składu Orzekającego Nr 10 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Lubraniec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 3 i art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia [...]

Uchwała Nr 9/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubraniec

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 2/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich [...]

Uchwała Nr 9/D/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubraniec na 2023 rok

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 2/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich [...]

Uchwała Nr 2/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2023 r.  Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o [...]

Uchwała Nr 2/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubraniec na 2023-2035.  Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o [...]

Uchwała Nr 1/P/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2023 r.  Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. [...]

Uchwała Nr XXVI/67/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIV/355/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich/robót budowlanych [...]

Uchwała Nr 6/I/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Lubraniec informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku Działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o [...]

Uchwała Nr 16/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubrańca za 2021 rokDziałając na podstawie art.13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 [...]

Uchwała Nr 8/S/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Lubraniec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.  Działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 [...]

Uchwała Nr 12/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubraniec Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy [...]

Uchwała Nr 11/D/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubraniec na 2022 rok  Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 15/2021 [...]

Uchwała Nr 6/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubraniec na 2022 - 2035 Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych [...]

Uchwała Nr 3/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2022 r. Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach [...]

Uchwała Nr 6/P/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2022 r. Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), [...]

Uchwała Nr 6/I/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubraniec za pierwsze półrocze 2021 roku Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 3/2021 Prezesa Regionalnej [...]

Uchwała Nr XX/69/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.Na [...]

Uchwała Nr 18/K/2021 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę LubraniecDziałając na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Zarządzenia [...]

Uchwała Nr 16/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowe w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lubrańca w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubrańca za 2020 rok Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr [...]

Uchwała Nr 4/S/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubraniec za 2020 rokSkład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 3/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej [...]

Uchwała Nr 20/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy LubraniecSkład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 1/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z [...]

Uchwała Nr 15/D/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubraniec na 2021 rokSkład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2021 Prezesa [...]

Uchwała Nr XXX/100/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXIX/88/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/159/2020 Rady Miejskiej w [...]

Uchwała Nr 12/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2021 rok Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 17/2020 Prezes [...]

Uchwała Nr 15/P/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2021 rok Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 17/2020 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 [...]

Uchwała Nr 15/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 17/2020 Prezes [...]

Uchwała Nr XXIX/88/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/159/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rokNa podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i [...]

Uchwała Nr 8/I/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubraniec za pierwsze półrocze 2020 roku Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 6/2020 Prezesa Regionalnej [...]

Uchwała Nr 11/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowie Lubrańca za 2019 rok Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem [...]

Uchwała Nr XIV/38/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/130/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli [...]

Uchwała Nr 14/K/2020 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Skład Orzekający nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 6/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich [...]

Uchwała Nr 5/S/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Skład Orzekający nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 1/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich [...]

Uchwała Nr IV/16/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego o uznanie za nieważną uchwały Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2020 rok. [...]

Uchwała Nr 13/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2020 roku

Skład Orzekający nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu [...]

Uchwała Nr 9/D/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2020 roku

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu [...]

Uchwała Nr 9/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu [...]

Uchwała Nr 9/P/2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2020 rok

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu [...]

Uchwała Nr 8/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2020 rok

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu [...]

Uchwała Nr 3/I/2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu uch [...]

Uchwała Nr 5/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.11.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2019 rok.

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczonyZarządzeniem Nr 18/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia1 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu [...]

Uchwała Nr 5/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.11.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec.

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach:Przewodniczący - Jan SiekluckiCzłonkowie: - Halina Strzelecka, Elżbieta Osińskadziałając na podstawie art.19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 [...]

Uchwała 3/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.11.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2019 rok

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 18/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia1 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich [...]

Uchwała Nr 15/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.01.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubraniec

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczonyZarządzeniem Nr 4/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9listopada 2017 roku (ze zmianami), w osobach:Przewodniczący - Jan [...]

U c h w a ł a 13/D/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.01.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Lubraniec na 2018 rok.

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach:Przewodniczący - Jan SiekluckiCzłonkowie: - Halina Strzelecka, Elżbieta Osińskadziałając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października [...]

Uchwała Nr 8/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach [...]

Uchwała Nr 8/P/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2018 rok

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach [...]

Uchwała Nr 7/DPr/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 [...]

metryczka