Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Informacja dotycząca możliwości skorzystania z transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego w dniu 9 października 2011r.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec uprzejmie informuje, że osoba niepełnosprawna mająca trudności z poruszaniem się może skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu 9 października 2011r.- wybory do [...]

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 września 2011r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. Burmistrz Gminy Miasta Lubraniec zarządza, co następuje. [...]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13

Okręgowa Komisja Wyborcza w Toruniu podaje do wiadomości informację o kandydatach na senatorów zarejestrowanych w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13 w wyborach [...]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 5

Okręgowa Komisja Wyborcza w Toruniu podaje do wiadomości informację o listach kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach [...]

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 września 2011r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych [...]

Informacja dotycząca przyjmowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec uprzejmie informuje, że do dnia 16 września 2011r. do godz. 16.00 przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych . Zgłoszeń mogą dokonywać Pełnomocnicy [...]

Informacja dotycząca siedziby OKW nr 4 w Dąbiu Kujawskim oraz zasady głosowania wyborców niepełnosprawnych

Z uwagi na zbliżające się wybory do Sejmu Senatu RP zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 9 października 2011r. uprzejmie informuję, że w obwodzie Nr 4 obejmującym sołectwa : Dąbie [...]

metryczka