Konkursy

Konkursy

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), art. 30 ust. 1 ustawy [...]

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Lubrańcu

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.)[1], art. 30 ust. 1 ustawy [...]

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.)[1], art. 30 ust. 1 ustawy [...]

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.)[1], art. 30 ust. 1 ustawy [...]

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Na podstawie art. 5c pkt. 2, art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)[1] oraz § 1.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie [...]

metryczka