Projekty uchwał do XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracjiu o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami.... (926kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (152kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie (884kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec. (1412kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia (170kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016 (1539kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2014 - 2020 dla Gminy Lubraniec (371kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Boniewo w sprawie realizacji zadania pn. „ Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Żydowo - Redecz Wielki - Redecz Kalny - Krowice - Bielawy ”. (152kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Boniewo w sprawie realizacji zadania pn. „ Boniewo - Grójec - Otmianowo - Wólka Paruszewska - Arciszewo (142kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (25 lipca 2016)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 lipca 2016, 11:22:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675