Projekty uchwał do XXIX sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec za 2016 r. i prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2017 - 2019 (210kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji (216kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (107kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (320kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (206kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będącej własnością Gminy Lubraniec (152kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zamiany działek gruntu (208kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2017 – 2025 (141kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych (341kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017 (150kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (28 lipca 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (31 lipca 2017, 07:49:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654