Projekty uchwał do XXXI sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec (145kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2014 – 2020 dla Gminy Lubraniec (1005kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017 (154kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2017 – 2025 (192kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Lubraniec ( Panu Andrzejowi Mutrynowskiemu – pośmiertnie (220kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Lubrańca ( Panu Zygmuntowi Jałoszyńskiemu (215kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Lubrańca ( Panu Stanisławowi Oźminkowskiemu – pośmiertnie (215kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Lubrańca ( Panu Maciejowi Pakulskiemu (215kB) pdf

Projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Lubrańca Panu Jerzemu Polakowi (210kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Lubraniec ( Panu Krzysztofowi Wrzesińskiemu byłemu Burmistrzowi Lubrańca – pośmiertnie (212kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lubraniec nieruchomości gruntowej w formie darowizny ( dotyczy nabycia działki Nr 71/2 z obrębu Dobierzyn ) (162kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lubraniec nieruchomości gruntowej w formie darowizny ( dotyczy nabycia działki Nr 217/12 z obrębu Lubraniec Parcele ). (165kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lubraniec nieruchomości gruntowej w formie darowizny ( dotyczy nabycia działki Nr 118/6 z obrębu Skaszyn ) (158kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. (457kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psa (187kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Koniec (223kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie (1442kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec. (3282kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubraniec Powiatowi Sępoleńskiemu (327kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (24 października 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 października 2017, 15:21:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 922