Projekty uchwał do XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. (139kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (185kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec za 2017 rok i prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2018 – 2020 (133kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko restauratorskich / robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Ch (208kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (198kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Lubraniec na lata 2016 – 2026 (1995kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Lubraniec (136kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na II półrocze 2018 roku (349kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (27 czerwca 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 czerwca 2018, 08:02:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615