Projekty uchwał do XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 – 2026 (187kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018 (309kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/364/2018 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Lubraniec (2112kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubraniec (2860kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubraniec

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Lubraniec (3574kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022 (5862kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie G (2860kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (3732kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (20 sierpnia 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 sierpnia 2018, 12:13:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615