Projekty uchwał do III sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok (443kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 – 2026 (158kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018 (443kB) pdf

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 - 2026 (143kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedlowej i Rady Osiedlowej (1853kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubraniec (3012kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lubrańcu oraz ustalenia składu liczebnego i osobowego radnych (1772kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (4810kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lubrańcu (1772kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2019 roku (3613kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (24 grudnia 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 grudnia 2018, 07:31:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 842