Projekty uchwał do XXXI sesji Rady Miejskiej

Do pkt 5
umowy zawarte od dnia 16 marca 2022 r. (276kB) pdf
Sprawozdanie z działalności burmistrza (224kB) pdf

Do pkt 7
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w MGOPS w Lubrańcu za 2021 r. (1085kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/289/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na 2022 rok (209kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok (229kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubraniec dla spółek wodnych, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (257kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (381kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniu (220kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (21 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (22 kwietnia 2022, 12:41:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374