Projekty uchwał do XXXIX sesji Rady Miejskiej

Do pkt 6
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatku budżetowego, którego niezrealizowana planowana kwota nie wygasa z końcem roku budżetowego 2022 (407kB) pdf

Do pkt 7
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/289/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na 2022 rok (208kB) pdf
Do pkt 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok (209kB) pdf
Do pkt 9
Autopoprawka wniesiona przez burmistrza do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035 (275kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2023 - 2035 (384kB) pdf

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2023 - 2035

Do pkt 10
Autopoprawka wniesiona przez burmistrza do projektu budżetu Gminy Lubraniec na 2023 rok (105kB) pdfDo pkt 11

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (22 grudnia 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (22 grudnia 2022, 08:58:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260