Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Lubrańca w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu podaje informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Lubrańca. [...]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBRAŃCU z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubrańcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych: [...]

Uchwała Nr 3/ 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 20 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu uchwala:   [...]

Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubrańcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu   uchwala, co następuje:   [...]

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie § 13,ust 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubrańca z dnia 16 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, [...]

Informacja o przyjmowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są do dnia 17 października 2014r. do godz.16:00. Zgłoszeń mogą dokonywać Pełnomocnicy [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania miejskich, gminnych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatówkomitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania powiatowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatówkomitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w [...]

metryczka